Uw mening over:

1. Vlees eten en CO2 uitstoot.

2. Inconsequente regelgeving.

3.   Betuwelijn.

1.) Hoezo prioriteiten stellen??

 

Vleesconsumptie versterkt broeikaseffect!!

Gepubliceerd: 13 december 2007 00:00 | Gewijzigd: 9 januari 2008 11:19

Wie serieus werk maakt van het broeikasprobleem, eet minder vlees. Drie vleesloze dagen/week van de Ned. bevolking, doen evenveel als 3 miljoen minder auto’s, schrijven Kim van der Leeuw en Karen Soeters.

Door Kim van der Leeuw en Karen Soeters

Na ‘An Inconvenient Truth’ wijzen veel Nederlanders de auto en de gloeilamp aan als grote boosdoeners voor de opwarming van de aarde. Het kabinet overwoog zelfs korte tijd een gloeilampverbod. Er is echter nog een belangrijkere oorzaak: de vleesconsumptie.

Nederland is het meest veedichte land van Europa. Dat resulteert in 70 miljard kg mest per jaar met de onvermijdbare problemen. Maar daar komt nog iets bij: één koe stoot volgens berekeningen van adviesbureau CLM net zoveel broeikasgassen uit als 4,5 auto’s (70.000 km autorijden per jaar).

Het eten van vlees levert een netto bijdrage aan de CO2-uitstoot van 1.400 kg oftewel 22,4 megaton voor alle Nederlanders. Dat is het equivalent van 140 miljard autokilometers. Om die reden is de vraag gerechtvaardigd waarom het kabinet wél inzet op klimaatbescherming via spaarlampen en energiezuinige apparaten, maar de vleesconsumptie lijkt te negeren. Een biefstukbelasting zou voor het klimaat meer opleveren dan een kilometerheffing. Nog steeds valt vlees onder het lage BTW-tarief, Nog steeds worden de kosten van vleesproductie afgewenteld op de samenleving en nog steeds worden vervuilers in de vleessector gesubsidieerd.

Minister Verburg deed wat lacherig over voorstellen om een vleesvrije dag te stimuleren via een overheidscampagne, ‘donderdag zonderdag’, terwijl Pieter van Geel al in 2005 namens het kabinet heeft bevestigd dat vlees het meest milieuvervuilende onderdeel is van ons voedselpakket. Vleesconsumptie en de daarmee samenhangende milieuvervuiling verdienen serieuze aandacht van een overheid die pretendeert de uitstoot van broeikasgassen terug te willen dringen.

Eén dag per week geen vlees zou toereikend zijn om de klimaatdoelstellingen van particuliere huishoudens (3,2 megaton vermindering per jaar) te realiseren. Eén dag zonder vlees zou tweemaal zoveel broeikasgasuitstoot sparen als het vervangen van alle gloeilampen door spaarlampen.

Twee dagen per week geen vlees, bespaart net zoveel als het overstappen van de hele bevolking op een energiezuinige koelkast en diepvriezer, een zuinige wasmachine, een zuinige vaatwasser, een zuinige wasdroger, dubbel glas in alle huizen, allemaal een hr-ketel en de isolatie van alle Nederlandse voorgevels, samen 6,25 megaton.

Dekken we de tafel drie dagen per week met een vleesloze maaltijd, dan kunnen we een besparing realiseren gelijk aan het van de weg halen van 3 miljoen auto’s. In 4 dagen zitten we aan een equivalent van al het elektriciteitsgebruik van alle huishoudens (13 megaton) en in 6 vleesvrije dagen per week zouden we het equivalent bereiken van een autovrij Nederland (18 megaton).

En dan laten we de gezondheidsaspecten van het eten van vlees, het gevaar van voor de mens besmettelijke dierziekten en de omstandigheden waaronder dieren moeten leven in de bio-industrie nog buiten beschouwing.

In het klimaatbeleid van milieuminister Cramer wordt als doel gesteld de broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door de veehouderij tot de helft te reduceren. Oplossingen worden nu vooral gezocht in symptoombestrijding. Er worden emissiearme stallen ontworpen om methaan af te kunnen vangen. Gevolg: steeds meer koeien permanent binnen. Ook is een vuistgrote pil in ontwikkeling die de methaanboeren en -scheten zou moeten verminderen bij koeien.

Meer voor de hand ligt een oplossing aan de bron. Om het klimaatprobleem echt aan te pakken is een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten onvermijdelijk. Het klimaatprobleem ligt op ons bord. Wat we daarop serveren kan een echte bijdrage leveren aan de oplossing. Vlees is verspilde energie!

De veehouderij veroorzaakt de broeikasgassen methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze gassen hebben per gram een veel groter klimaateffect dan CO2. Methaan (21 maal sterker dan CO2) wordt geproduceerd door bacteriën in de maag van koeien. Lachgas (310 maal) komt vrij uit mest.

Kim van der Leeuw is onderzoeker aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam. Karen Soeters is directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren.

Print dit artikelPrint artikel Mail dit artikelMail artikel tip de redactieMail/tip de redactie

Meer opinie nieuws

 

2.) Vragen waarop ik geen antwoord weet !!

De Overheid ”zorgt” voor ons.

Zonder gordel rijden is gevaarlijk alleen voor de bestuurder. In 1991 wordt dragen ervan, om het aantal doden terug te dringen, bij wet verplicht en  bij overtreding bestraft met een boete van 90 .

De reden:

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat schat dat er  ongeveer 100 verkeersdoden per jaar zijn als gevolg van het niet dragen van de gordel…….

MAAR:      

Roken is dodelijk voor de gebruiker en voor mensen in zijn directe omgeving. Bij wet verbieden???

Het aantal doden door roken ligt in Nederland per jaar op 25.000. Dat is ruim 600x zoveel doden per jaar dan door het Chernobyl-ongeluk veroorzaakt. (Het vrije volk.com = in de juiste proportie.)

Mijn vraag:

¨ Waarom wel wetgeving en sanctie op de persoon gericht bij rijden zonder gordel, maar niet bij  roken.?   

       Weet U het?

 

 

 

3. Hoe zit dat eigenlijk met die  Betuweroute?!

Door aanleg van deze snelspoorweg voor het goederen-vervoer naar het Duitse roergebied, zouden de wegen ontlast en filevrij worden. Het zware verkeer, vaak explosief gevaarlijk, mag dan niet meer door dorpskernen rijden.

Rust en veiligheid voor de inwoners was de inzet en het breekijzer om de aanleg door de kamer te krijgen!!.

Wie praat nu nog over het nuttig effect van deze (5) miljardenlijn.

 

 

4. Vliegvakantie ?

 HOEZO?   

 

 

 

 

 

Reactie s.v.p. via het gastenboek.Schrijf een bericht in het gastenboek.

Bekijk hier mijn gastenboek.